Polish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency

Bliźniacze kryzysy załamania klimatycznego i utraty bioróżnorodności są najpoważniejszym problemem naszych czasów. Budynki i budownictwo odgrywają tu pierwszoplanową rolę, ponieważ odpowiadają za prawie 40% związanych z energią emisji dwutlenku węgla (CO2), jednocześnie wywierając znaczący wpływ na nasze naturalne siedliska.

Dla wszystkich zatrudnionych w branży budowlanej zaspokajanie potrzeb społecznych bez naruszania ekologicznych granic Ziemi wymagało będzie zmiany paradygmatu działania. Razem z naszymi klientami będziemy musieli projektować i realizować budynki, miasta i infrastrukturę jako stanowiące nieodzowne części składowe większego, nieustannie regenerującego się i samowystarczalnego systemu.

Już dzisiaj dysponujemy badaniami i technologią umożliwiającymi taką transformację, ale dotychczas brakowało kolektywnej woli. W obliczu tych faktów zobowiązujemy się do wzmocnienia w naszej pracy aspektu tworzenia takiej architektury i urbanistyki, które będą miały bardziej pozytywny wpływ na otaczający nas świat.

Będziemy dążyć do:

Sygnatariusze założyciele:

JEMS Architekci, JSK Architekci, Kuryłowicz & Associates, Maćków Pracownia Projektowa, WWAA, WXCA

Mamy nadzieję, że każda polska pracownia architektoniczna dołączy do nas podejmując to zobowiązanie.

#architectsdeclare

Podpisz tutaj

Proszę podać nazwę biura
Proszę podać stronę internetową
Proszę podać adres email
Wyraź zgodę na przechowywanie twoich danych.
*Wymagane pola.

Podpisy:

49
Adrian Kasperski Architekt APA Wojciechowski ArDJ architekci Detko Jurkiewicz atelier tektura BDR Architekci BJK Architekci Sp. z o.o. DEBESKA konsorcjum projektowe Degutis studio architektury DOKTOR ARCHITEKCI [debeska konsorcjum projektowe] Ekoinbud sp z o.o. FALA architektura FUNKCIONA Architekci INDO ARCHITEKCI Jakabe Projekty JEJU.studio JEMS Architekci JSK Architekci KRAGE architektura krea.tina Kuryłowicz & Associates la Architekci LAS / Live Architecture Studio M+Architekci Maciej Smyk Maćków Pracownia Projektowa mamArchitekci Sp. z o.o. MAP Design Marek Lorens Architecture and Design mech.build MJZ Monika Wierzba-Krygiel MS86A Maciej Sokolnicki Architects naperere NOMS Studio P.A. MEZZANINO Piotr Skrzycki Arkitektur Pro-Inwest Q2Studio Rayss Group ROARK STUDIO SAWAWA STUDIO A4 Studio GAB szlachcic architekci Trzop Architekci Viridarium Wojtyś Wójtowicz Architekci Workplace WWAA WXCA
Site by Lovers